ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И БИСКВИТКИ

на Ай Ди Ес България EООД

 

Последна актуализация на 16.03.2021 г.

 

ВЪВЕДЕНИЕ

 

Настоящата Политика за поверителност и бисквитки описва нашите правила и процедури по отношение събирането, използването и разкриването на лична информация, когато използвате нашите Услуги. Тя също така предоставя информация за правата, които имате по отношение на личните ви данни, и как можете да упражнявате тези права.

Нашата цел е да се чувствате уверени, че Вашата лична неприкосновеност се зачита и че Вашите лични данни се обработват правилно. Цялата обработка на лични данни в нашите Услуги се извършва в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните и е съобразена с изискванията на Общия регламент на Европейския съюз за защита на данните 2016/679 (ОРЗД).

Преди да ни предоставите лични данни, Вие ще бъдете изрично помолени да приемете нашата Политика за поверителност и бисквитки. Като приемете нашата Политика за поверителност и бисквитки, Вие се съгласявате, че ние събираме и обработваме Ваши лични данни за целите и по начините, описани по-долу.

Посещавайки и използвайки нашите Услуги, Вие декларирате, че сте прочели, разбрали съдържанието и се съгласявате с настоящата Политика за поверителност и бисквитки на Ай Ди Ес България EООД. Ако не сте съгласни с настоящата политика, моля не използвайте Услугите на Ай Ди Ес България EООД.

Предоставянето на лични данни е доброволно. В случай че не желаете да ни
предоставите личните Ви данни, същите няма да могат да се използват за
определени услуги, налични на нашия уебсайт. Ние ще събираме и обработваме лични данни за вас само когато имаме законно основание. Данните ви няма да бъдат обработвани за други цели или извън обхвата на настоящата Политика за поверителност и бисквитки освен когато изрично е позволено или се изисква от приложимото право, като те ще бъдат защитени срещу неоторизиран достъп. Няма да използваме или споделяме вашата информация с никого, освен в случаите, описани в тази Политика за поверителност и бисквитки.

Практиките, описани в този документ, са приложими само по отношение на нашите Услуги, като не гарантираме прилагането им на други интернет страници, към които те препращат.

Следва да знаете, че периодично можем да изменяме и актуализираме настоящата Политика за поверителност. В горната част на тази страница е упомената датата на последната актуализация на документа, което е и актуалната му версия.

 

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Наименованието и информацията за контакт с администратора, отговорен за обработката на Вашите лични данни, са:

Наименование: Ай Ди Ес България EООД

ЕИК: 204306181

Седалище и адрес на управление на дейността:

гр. Бургас, пк 8000, ул. Любен Каравелов № 12

Телефон: 056 590 160

Ако имате въпроси относно защитата на данните, може да се свържете с нашия служител по защита на данните на следния имейл адрес:

office@rezervirai.online

 

 

ДЕФИНИЦИИ

 

Съгласно Общия регламент на Европейския съюз за защита на данните (2016/679):

„лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

 

Съгласно настоящата Политика за поверителност:

„Услуги“, предоставяни от Ай Ди Ес България EООД, включва предоставянето на технологична платформа (уебсайт и мобилни приложения), която дава възможност на потребителите да закупят услуги, предоставяни от трети лица – доставчици на услуги, и може да включват: резервация за хотели, туристически пакети, допълнителни организирани мероприятия, атракции и туристически услуги, закупуване на самолетни билети, организиране на транспорт и други.

Услугите, за които настоящите правила са валидни, могат да се достъпят през всеки един от следните домейни:

www.rezervirai.online

www.резервирай.онлайн

www.rezerviraionline.com

 

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ

 

Ай Ди Ес България EООД се задължава данните, които получава и/или събира от Вас, да се обработват в съответствие с действащото законодателство и принципите, въведени с ОРЗД, и за целите, посочени в настоящата политика.

Най-общо информацията, събирана при използване на нашите Услуги, се разделя на две категории:

(1) Лична информация, която ни предоставяте директно, например когато регистрирате профил, абонирате се за нашия бюлетин, направите резервация, закупите определена услуга или комуникирате с нас;

и

(2) Нелична идентифицируема информация, събирана автоматично чрез технологии, която включва например информация за поведението на потребителите, събрана от нас или от нашите доставчици на услуги.

 

Събираме следната информация, която ни предоставяте директно:

 

При регистриране на потребителски профил или използване на Услуги

Когато регистрирате потребителски профил или използвате нашите Услуги, ние може да Ви помолим да ни предоставите следната информация в зависимост от съответния формуляр, а именно:

- лична информация за вашите имена, пол, имейл адрес, телефонен номер, дата на раждане, гео-локация;

- имената на лицата, пътуващи с вас, като в случая вие сте отговорен за тяхното уведомяване и получаване на съгласие за използване на личните им данни съгласно настоящите правила;

- стойността на ползваните услуги и информация за плащане;

- информация от ревюта, свързани с предоставени услуги от и Ай Ди Ес България EООД или трети страни;

- друга лична информация, която конкретно може да изискваме от вас за всеки отделен случай, например при организиране на игри, промоции и/или конкурси или при провеждане на анкети и проучвания;

 

Ако имате регистриран профил в Ай Ди Ес България EООД, ще обработваме допълнително и следните данни:

- номер на профил;

- персонализирани настройки;

- история на ползваните услуги;

Регистрацията на профил предоставя възможност да се възползвате от предимства и стимули, налични само за регистрираните потребители, като например право на участие в нашата Програма за лоялни клиенти Keep on club.

Обработката на тези данни се основава на чл. 6 ал.1 б. „б“ от ОРЗД - когато обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор или на вашето съгласние на основание чл. 6 ал. 1 б. „а“ от ОРЗД, ако такова е получено.

 

При използване на формата за контакт

Ако ни изпратите запитвания чрез нашата форма за контакт, информацията, предоставена във формата за контакт, ще се съхранява от нас, за да отговорим на вашето запитване. Няма да споделяме тази информация без вашето съгласие. Обработката на тези данни се основава на чл. 6 ал. 1 б. „б“ от ОРЗД, ако вашето запитване е свързано с изпълнението на договор или ако е необходимо да се предприемат преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработката се основава на нашия легитимен интерес от ефективното обработване на отправените до нас запитвания (чл. 6 ал. 1, б. „е“ от ОРЗД) или на вашето съгласие (чл. 6 ал.1 б.“a“ от ОРЗД), ако това е поискано. Информацията, която сте въвели във формуляра за контакт, ще остане при нас, докато целта, за която се съхранява, вече не съществува, например след като приключим с отговора на вашето запитване.

 

При запитвания по имейл или по телефон

Ако се свържете с нас по електронна поща или телефон, вашето запитване, включително всички произтичащи от това лични данни (име, заявка), ще бъдат съхранени и обработени от нас за целите на обработката на вашата заявка. Ние не предаваме тези данни без вашето съгласие. Обработката на тези данни се основава на чл. 6 ал. 1 б. „б“ от ОРЗД, ако вашето запитване е свързано с изпълнението на договор или ако е необходимо да се предприемат преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработката се основава на нашия легитимен интерес от ефективното обработване на отправените до нас запитвания (чл. 6 ал. 1, б. „е“ от ОРЗД) или на вашето съгласие (чл. 6 ал.1 б.“a“ от ОРЗД, ако това е поискано. Данните, изпратени от вас чрез запитвания, остават при нас, докато не поискате да бъдат изтрити, оттеглите съгласието си за съхранение или целта за съхранение на данни е изпълнена (например след приключване на вашето запитване). Задължителните законови разпоредби, касаещи законоустановените периоди на съхранение, остават незасегнати.

 

При абониране за нашия бюлетин

Ако се абонирате за нашия електронен бюлетин, ние ще ви изпращаме редовна информация за нашите предложения. Единствената задължителна информация, която е необходимо да ни предоставите, е вашият имейл адрес. Активирайки връзката за потвърждение, вие ни давате съгласието си за използването на вашите лични данни в съответствие с чл.6 ал.1 б.„a“ от ОРЗД. Когато се регистрирате за бюлетина, ние съхраняваме вашия IP адрес, както и датата и часа на регистрацията, за да можем да проследим всяка възможна злоупотреба с вашия имейл адрес по-късно. Данните, събрани от нас, когато се регистрирате за бюлетина, ще бъдат използвани изключително за рекламиране чрез електронния ни бюлетин. Ние съхраняваме и обработваме вашите лични данни, докато сте абонирани за нашия бюлетин. Когато се отпишете от електронния ни бюлетин, вашите данни ще бъдат изтрити.

 

Ние автоматично събираме следната информация:

 

Събиране на данни при посещение на нашия уебсайт

При посещение на нашия уебсайт ние автоматично създаваме регистрационни (лог) файлове с данните, които вашият браузър по технически причини автоматично предава на нашия сървър. Информацията включва: вашия IP адрес; вида устройство, името и версията на операционната система, както и на браузъра, който използвате; търсачките или страниците, чрез който сте достигнали до нашия уебсайт, т.е. препращащия URL адрес; датата и часа на проведената комуникация със сървъра, т.е. времето ви на престой на определени страници; количеството данни, изпратени в байтове. Тези данни не се обединяват с други източници на данни и не позволяват да се правят директни заключения относно вашата самоличност. Регистрационните файлове се изтриват автоматично ежеседмично.

Ние ще използваме тези файлове само за да можем да направим анализ на причината и въздействието в случай на възникване на грешки и неизправности. Обработката на данните се извършва в съответствие с чл. 6 ал.1 б. „е“ от ОРЗД въз основа на легитимния ни интерес от подобряване на стабилността и функционалността на нашия уебсайт, във взимане на мерки за сигурността на Вашите данни, предотвратяване на опити за атака, за оптимизиране на дейността. Данните няма да бъдат предадени или използвани по друг начин. Въпреки това си запазваме правото да проверяваме регистрационните файлове на сървъра впоследствие, ако има конкретни индикации за незаконна употреба.

 

Използване на „бисквитки“ и други технологии за проследяване

Когато за първи път посетите нашия уебсайт, ние ще поискаме вашето съгласие за поставяне на бисквитки на вашето устройство и за проследяване на вашето поведение при използването на уебсайта. Моля, имайте предвид, че по този начин ние също може да събираме автоматично нелична идентифицируема информация, като например вашия IP адрес или вида устройство.

Ако не желаете да приемете бисквитки, това може да доведе до функционални ограничения и невъзможност да използвате услуги на нашия сайт. Можете да разрешите или забраните използването на бисквитки по всяко време. Моля, обърнете внимание, че всички съхранени бисквитки няма да бъдат автоматично изтрити при деактивиране на използването на бисквитки. Можете да направите това ръчно в настройките за поверителност на вашия браузър.

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БИСКВИТКИТЕ

Бисквитката е малък текстов файл, съдържащ информация, която се генерира от уеб сървър, когато посетите уебсайт или приложение, и която се поставя от този уеб сървър на браузъра или хард диска на вашия компютър или мобилно устройство. Всеки път, когато достъпите същия уебсайт или приложение, вашият браузър автоматично ще изпрати тази бисквитка обратно на сървъра, поддържащ този уебсайт. Това позволява на уеб сървъра да разпознае браузъра или мобилното ви устройство и да запомни действията и предпочитанията ви за определен период от време.

Бисквитките са свързани с домейн, който е посочен в тях. Домейнът е собственикът на бисквитката, тъй като нейното съдържание може да бъде извлечено, прочетено и променено само от домейна, който я е създал.

Бисквитката не може да събира лични данни или друга информация, съхранявана на вашия компютър или мобилно устройство. Използването на бисквитки не разкрива вашата самоличност, но може да доведе до идентификация на вашето устройство.

 

Видове бисквитки

Бисквитките могат да се съхраняват за различен период от време в браузъра или устройството ви. В зависимост от тяхното времетраене, бисквитките са или сесийни, или постоянни. Сесийните бисквитки се създават временно и се изтриват, когато потребителят затвори уеб браузъра. Тези бисквитки позволяват на уеб сървъра да свързва действията на потребителя в сесията на браузъра. Постоянните бисквитки продължават да съществуват и след приключване на сесията. Тези бисквитки се съхраняват на хард диска на потребителя до заложената дата на изтичане, посочена в техните параметри, или докато потребителят ги изтрие. Те се активират всеки път, когато потребителят посети уебсайта, който е създал тази конкретна бисквитка. Посредством постоянните бисквитки уебсайтът ви идентифицира при посещение, за да приложи настройките ви или да ви идентифицира като нов потребител.

Що се отнася до домейна, към който принадлежи, има бисквитки на първа страна или на трета страна. Бисквитките на първа страна се задават от уеб сървъра на посетената страница и споделят един и същ домейн. Бисквитките на трети страни са бисквитки, които се задават от домейн, различен от този, който се посещава от потребителя (т.е. различен от този, показан в адресната лента на браузъра). Тези бисквитки позволяват на вас или на нас да се възползваме от определени услуги, предлагани от трети страни на нашия уебсайт като Microsoft, Usercentrics, Google, Facebook.

 

Защо използваме бисквитки

Бисквитките са широко използвани, за да могат уебсайтовете да работят или за да осигурят тяхната по-висока ефективност, както и да предоставят информация на собственика на уебсайта.

По-конкретно, ние използваме бисквитки с цел те да:

- Оптимизират работата на сайта и подобряват скоростта и сигурността на нашите услуги;

- Подобряват използваемостта на уебсайта, така че нашите услуги да функционират, както очаквате;

- Разпознават компютъра ви, когато посещавате нашия уебсайт. Това ни позволява да ви разграничим от другите потребители на нашия уебсайт и ни помага да Ви осигурим добро изживяване, когато разглеждате нашия уебсайт, така че да можете да навигирате между страниците ефективно;

- Позволяват използването на логин функционалността (за управление на сесия или удостоверяване), както и запаметяване на потребителско ви име, така че да не е необходимо да се вписвате отново при бъдещи посещения;

- Персонализират нашия уебсайт и запазват предпочитанията и настройките ви за бъдещи посещения; осигуряват достъпа до определени функции;

- Агрегират анонимна информация за потребителите, която ни помага да генерираме статистически данни за трафика и да анализираме използването на нашия уебсайт, като например кои връзки се използват най-често или кои страници получават най-малко уникални прегледи;

- Измерват поведението на посетителите, за да можем да видим как те навигират из уебсайта, когато го използват. Това ни помага да подобрим начина, по който работи нашият уебсайт, например, като гарантираме, че потребителите лесно намират това, от което се нуждаят. Ние използваме тези данни, за да подобрим функционирането на нашия уебсайт и да разберем как потребителите взаимодействат с него.

- Позволяват провеждането на маркетингов анализ. Правят възможно персонализирането на рекламните послания на сайта и предоставяне на целеви реклами, съобразени с вашите предпочитания. Помагат ни да оценим ефективността на нашите маркетингови кампании и промоции и да направи извод кои от тях са предизвикали вашия интерес.

 

Бисквитките, които използваме, изпълняват до четири различни функции:

Задължителни (строго необходими) бисквитки

Това са бисквитки, които са строго необходими, за да може нашият уебсайт да работи или да ви предостави услуга, която сте поискали. Приемането на тези бисквитки е условие за използването на уебсайта, така че, ако деактивирате тези бисквитки, не можем да гарантираме сигурността ви или да предвидим как ще работи нашият уебсайт по време на посещението ви. Тези бисквитки не съхраняват никаква лична информация и не запомнят къде сте били в интернет.

Някои от задължителните бисквитки, които поставяме във вашия браузър, ни помагат да  запомним данните за  състоянието на вашата сесия на различни страници по време на посещението. Например, ако сте попълнили анкета, уебсайтът ще запомни, че сте го направили и няма да поиска да го попълните отново, когато преглеждате друга страница на уебсайта. Също така поставяме бисквитка, за да подобрим ефективността и бързината на нашия уебсайт, и да гарантраме, че информацията се предава по сигурен начин. Бисквитки се използват и за да може да разграничаваме човешките действия от тези на автоматизирани програми (ботове), както и да съхраним съгласието и предпочитанията ви за употребата на бисквитки.  

 

Бисквитки за функционалност

Използваме бисквитки за функционалност, за да можем да запомним информацията и настройките ви за бъдещи посещения. Това позволява по-бърз и по-удобен достъп. Например, тези бисквитки ни позволяват да запомним изборите, които сте направили, като вашето потребителско име, език или региона, в който се намирате. Ако деактивирате тези бисквитки, няма да можем да изпълняваме конкретни услуги или да запаметим изборите, които сте направили.

 

Бисквитки за ефективност и анализ (статистически)

Тези бисквитки се използват за събиране на информация за това как посетителите използват нашия уебсайт и как взаимодействат с други уебсайтове. Тези бисквитки ни позволяват да преброим посещенията и източниците на трафик, така че да можем да измерваме и подобряваме ефективността на нашия сайт. Те също ни помагат да следим как посетителите навигират в сайта, страниците, които са посетили, времето, което са прекарали на дадена страница, функциите, които са използвали, както и дали получават съобщения за грешка при използването. Цялата информация, която тези бисквитки събират, е обобщена и следователно анонимна и се използва само за подобряване на работата на уебсайта, като брой посетители на страница, най-посещавана страница и т.н. Някои от тези бисквитки се управляват за нас от трети страни - по-специално от Google Analytics.

 

Маркетингови бисквитки

Маркетинговите бисквитки служат за анализ на потребителското поведение при използването на уеб сайтове. Целта е показването на реклами, които са подходящи и полезни за всеки индивидуален потребител и са привлекателни за него. Тези бисквитки се използват, за да можем да Ви показваме реклама, която максимално съответства на Вашите интереси и потребителско поведение и за измерване ефективността на рекламните кампании. Teзи биcĸвитĸи ce зaдaвaт чpeз нaшия caйт oт Facebook чрез технологиите на Facebook Pixel и Facebook Socail Plugins. Te мoгaт дa бъдaт изпoлзвaни oт Facebook зa cъздaвaнeтo нa пpoфил нa Baшитe интepecи и пoзвoлявaт пoĸaзвaнeтo нa peĸлaми и cъoбщeния извън плaтфopмaтa нa дpyги caйтoвe.

 

Как да оттеглите съгласието си за бисквитки

Ако в даден момент поискате да оттеглите вашето съгласие за използване на бисквитки, можете да направите това, като промените настройките в платформата за съгласие Ucersentrics, използвана на нашия сайт, или като изтриете бисквитките, използвайки настройките на вашия интернет браузър. Моля, обърнете внимание, че изтриването на тези бисквитки няма да попречи те да бъдат зададени отново при следващото посещение на нашия сайт.

За да ограничите по-нататъшно поставяне на бисквитки на вашия компютър, трябва да промените настройките на браузъра си така, че да блокира бисквитките или да ви предупреждава, когато бисквитките се изпращат на вашето устройство. Имайте предвид, че някои услуги изискват използването на бисквитки. Изтриването или деактивирането на бисквитките ще се отрази на функционалността на нашия сайт, тъй като няма да можете да се възползвате пълноценно от всички налични функции или услуги.

Моля, имайте предвид, че всички бисквитки са специфични за всеки браузър. Следователно, ако използвате повече от един браузър или устройство за достъп до нашия уебсайт, ще трябва да управлявате предпочитанията си за бисквитките във всеки от тях.

Можете да намерите информация как да промените настройките на бисквитките за някои от широко използваните браузъри на следните страници:

  • Опциите на браузъра PC компютър и Mac компютър

Internet Explorer

Firefox

Chrome

Safari

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

  • Мобилни устройства

Safari iOS

Android

Можете да намерите повече информация за бисквитките и как можете да ги контролирате в различните уеб браузъри на следните адреси:

http://www.aboutcookies.org   или   http://www.allaboutcookies.org

Моля, обърнете внимание, че деактивирането на бисквитка или категория бисквитки не изтрива бисквитката от браузъра ви, вие ще трябва да направите това сами от вашия браузър.

 

Употреба на съдържание и услуги от трети страни

Трети страни, които показват съдържание или предоставят услуги на нашия уебсайт, също могат да събират лични данни за вас с помощта на бисквитки, проследяващи пиксели и други методи.

 

Платформа за управление на съгласието на ползвателя  - Usercentrics

Ай Ди Ес България EООД използва платформа за управление на съгласието, предоставена oт Usercentrics GmbH, Sendlingerstr. 7, 80331 Munich, Germany, която позволява да получим вашето съгласие за съхранението на определени бисквитки на вашето устройство или за използването на специфични технологии, както и да управляваме и да документираме вашия избор по начин, отговарящ на изискванията на ОРЗД.

Чрез включване на съответен JavaScript код на потребителите се показва банер при извикване на страница, в която съгласието за определени бисквитки и други технологии може да бъде дадено чрез поставяне на отметка в съответното поле. Инструментът блокира всички бисквитки, които изискват съгласие, докато отделният потребител не даде съответното съгласие. Това гарантира, че такива бисквитки се задават на терминалното устройство на потребителя само ако е дадено съгласие.

В контекста на обработката на данни, Ай Ди Ес България EООД прехвърля лични данни (данни за съгласие) на Usercentrics GmbH като обработващ лични данни.  Usercentrics GmbH е получател на вашите лични данни съгласно чл.13 пар.1 буква „д“ от Общия регламент за защита на личните данни.

Данните за съгласие включват следната информация: дата и час на посещението или съгласие / отказ, информация за устройството, анонимизиран IP адрес. Данните се обработват с цел спазване на законови задължения (задължение за предоставяне на доказателства в съответствие с чл.7, ал.1 от ОРЗД) и свързаната с тях документация за съгласията и по този начин на основание чл.6 ал.1 б. „в“ от ОРЗД.

Usercentrics съхранява бисквитка във вашия браузър, за да може да запише вашата декларация за съгласие или отказ. За съхранение на данните се използва локалното хранилище (Local storage), което позволява информацията да се съхранява между сесиите. Данните за съгласието се съхраняват в продължение на 3 години. Данните ще се съхраняват само в Европейския съюз. За повече информация относно използването на данни от Usercentrics, моля, вижте Декларацията за поверителност на Usercentrics на https://usercentrics.com/privacy-policy/

 

Google Tag Manager

Използваме Google Tag Manager – услуга, предоставена от Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. 

Google Tag Manager е система за управлението на тагове (маркери) за JavaScript и HTML кодови фрагменти (скриптове) от трети страни, като Google Analytics или Facebook pixels, която контролира кога и при какви условия тези тагове се задействат. Това ни позволява гъвкаво да интегрираме допълнителни услуги за проследяване, анализ, персонализация и маркетинг на нашата интернет страница.

Google Tag Manager само имплементира тагове, но тези тагове от своя страна могат да задават бисквитки, които събират данни за статистически и маркетингови цели и анализ. Google Tag Manager обаче не достъпва тези данни. Ако е направена деактивация на ниво домейн или бисквитка, тя остава валидна за всички проследяващи тагове, дори и да са изпълнени с Google Tag Manager.

Използването на Google Tag Manager се основава на вашето съгласие, в съответствие с чл. 6 ал. 1 б. „а“ от ОРЗД.

 

Google reCAPTCHA

На нашата интернет страница използваме също и функцията reCAPTCHA на Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, Ireland. Тази функция е предназначена да гарантира, че конкретни действия в интернет се извършват от хора, а не от автоматизирани програми (ботове). За да направи това, reCAPTCHA анализира поведението на посетителя на уебсайта въз основа на различни характеристики. Този анализ започва автоматично веднага щом посетителят достъпи уебсайта. За анализ reCAPTCHA оценява различна информация (например IP адрес, колко време посетителят е на уебсайта или движения на мишката, извършени от потребителя). Услугата включва изпращане на IP адрес и евентуално други данни, изискани за услугата reCAPTCHA до Google и се извършва в съответствие с чл. 6 ал.1, б. „е“ от ОРЗД, въз основа на нашия легитимен интерес като начин за осуетяване на спам и автоматично обхождане и извличане на данни от нашия уебсайт.

 

Google Maps

Използваме функционалността на Google Maps на нашия уебсайт. Google Maps е услуга за уеб картографиране, управлявана от Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, Ireland.

За да разрешите използването на функциите на Google Maps, вашият IP адрес трябва да бъде предаден към Google. Google Maps събира информация още и за данни за местоположение, дата и час на посещение, страница от която сте достъпили услугата, както и информация за използването.

Основанието за използването на Google Maps е вашето съгласие съгласно чл. 6 ал.1 б. „а“ от ОРЗД.

 

Google Analytics

Използваме Google Analytics – услуга за уеб анализ, предоставена от Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, Ireland.

Google Analytics използва бисквитки и други браузърни технологии, за да анализира поведението на потребителите и да може да ги разпознава. Тя записва броя на посещенията на нашия уебсайт, отделните страници, които потребителите са посетили, и времето на престой. Тази информация се използва и за съставяне на отчети за дейностите на сайта.

Ние обработваме данните събирани чрез Google Analytics с цел оптимизиране на нашия уебсайт и за маркетингови цели въз основа на вашето съгласие в съответствие с чл. 6, ал.1, б „а“ от ОРЗД.

Ние нямаме контрол върху конкретния период на съхранение на обработваните данни, както е установено от Google Ireland Limited. Допълнителна информация е налична в декларацията за поверителност на Google:

https://policies.google.com/privacy

Ако искате да деактивирате Google Analytics, можете да изтеглите и инсталирате плъгин за  браузъра, достъпен на страницата за отказване от Google Analytics на следния линк: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Facebook pixels

Използваме Facebook pixel, предоставена от Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, Ireland. Facebook пикселът е сегмент от JavaScript код, който създава директна връзка между вашето посещение на нашия уебсайт и Facebook. Когато пикселът се зареди, Facebook поставя бисквитки на вашия компютър, които позволяват на Facebook да проследява вашите действия като потребител. Тези данни се съхраняват и обработват от Facebook, като Facebook асоциира тази информация на личния Ви Фейсбук профил (ако имате такъв профил и ако сте влезли в него) и може да използва тази информация за свои аналитични и рекламни цели, като ви предоставя по-персонализирани реклами. Следва да имате предид, че когато Facebook постави бисквитки, с тях може да проследява вашето поведение при сърфиране и в други уебсайтове, които са внедрили Facebook pixels или Social plugins за Facebook.

С използването на Facebook pixels, ние искаме да гарантираме, че нашите реклами във Facebook отговарят на потенциалния интерес на потребителите и не са досадни. Това ни позволява да оценим ефективността на рекламите във Facebook за целите на статистически и пазарни проучвания, като проследяваме конверсията, т.е. дали потребителите са били препратени към нашия уебсайт след кликване върху реклама във Facebook. Използването на Facebook pixels се основава на вашето съгласие в съответствие с чл. 6 ал.1 б. „а“ от ОРЗД.

 

Social plugins

На сайта ни са интегрирани социални проставки („плъгини“) на социалните мрежи Facebook и Twitter, предоставени съответно от Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, Ireland, и Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland, които дават възможност за интегриране на Facebook и Twitter съдържание в уебсайтове на трети страни.

Социалните приставки са малки парчета софтуер, които създават връзка между вашето посещение на нашия уебсайт и Facebook/ Twitter. Чрез тях Facebook/ Twitter ще получат информация чрез предварително зададени бисквитки, че сте посетили нашия уебсайт. Информацията (включително IP адреса Ви) се прехвърля и запазва от Вашия интернет браузър директно към сървър на съответната социална мрежа. Ако сте вписан във Facebook/ Twitter, посещението на сайта може да се отрази незабавно на Вашия Facebook/Twitter профил. Ако си взаимодействате със социални приставки, напр. натиснете бутона „Харесвам“, бутона „Споделям“, или напишете коментар, тази информация веднага ще бъде прехвърлена от Вашия интернет браузър към Facebook/ Twitter и ще бъде запаметена там.

Благодарение на социалните преставки имаме възможност да създаваме целеви, персонализирани рекламни кампании, да получим по-добра представа за това как използвате нашите услуги, както и ни помагат да оптимизираме вашето потребителско изживяване на нашия уебсайт. Използването на Social plugins се основава на вашето съгласие, в съответствие с чл. 6 ал. 1 б. „а“ от ОРЗД.

 

Cloudflare

Използваме външни скриптове от cloudflare.com, услуга, управлявана от CloudFlare, Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, United States of America, за да подобрим сигурността и скоростта на нашия уебсайт. Използването на услугите на Cloudflare се осъществява в съответствие с чл. 6 ал.1, б. „е“ от ОРЗД и обслужва нашия легитимен интерес от предоставянето на услуги чрез сигурен и ефективен уебсайт. 

 

Gstatic.com

Gstatic.com е домейн, използван от Google за хостване на статично съдържание (JavaScript код, изображения и CSS), предоставена чрез Alphabet Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, United States of America. Използването и с цел да намали трансферирания обем данни и да увеличи качеството на интернет връзката, което се основава на нашия легитимен интерес съгласно чл. 6 ал.1, б. „е“ от ОРЗД.

 

MailChimp

Нашите електронни бюлетини се изпращат чрез доставчика на техническа услуга The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Предаването на вашите данни се осъществява в съответствие с чл. 6 ал.1, б. „е“ от ОРЗД и обслужва нашия легитимен интерес от използването на ефективна, сигурна и лесна за ползване система за бюлетини.

MailChimp използва тази информация за изпращане на бюлетина от наше име и за статистическа оценка. За целите на оценката изпратените имейли съдържат така наречените уеб бийкъни или проследяващи пиксели, които представляват еднопикселни файлове с изображения, съхранявани на нашия уебсайт. Това ни позволява да определим дали е отворено съобщение за бюлетин и върху кои връзки от него е кликнато. Освен това се записва и техническа информация, като напр. време за извличане, IP адрес, тип на браузъра и операционна система. Данните се събират изключително в псевдонимизиран формат и не са свързани с други ваши лични данни, като се използват изключително за статистически анализ на бюлетинни кампании. Резултатите от тези анализи могат да се използват за по-добро адаптиране на бъдещите бюлетини към интересите на получателите. Ако искате да възразите срещу анализа на данните за целите на статистическата оценка, трябва да се отпишете от бюлетина. Декларацията за поверителност на MailChimp може да се достъпи на: https://mailchimp.com/legal/privacy/

 

Виртуален ПОС терминал, регистриран в Прокредит банк АД

Ай Ди Ес България ЕООД използва услугите на Прокредит Банк България за обработване на плащания. Прокредит Банк България е банкова институция, регистрирана в България, която се подчинява на правото на България и ЕС. Ай Ди Ес България ЕООД не съхранява никакви данни за Вашата банкова карта или сметка и няма достъп до такива данни. Като попълвате тези данни, Вие ги предоставяте директно на Прокредит Банк България. В случай, че желаете да се запознаете с Общите условия и Правилата за поверителност на Прокредит Банк България, може да направите това на уебсайта на Прокредит Банк България https://www.procreditbank.bg/bg/politika-za-poveritelnost/page/1417

 

Microsoft Azure

Този уебсайт се хоства от външен доставчик на услуги (хостинг компания)  Microsoft Azure. Личните данни, събрани на този уебсайт, се съхраняват на сървърите на хостинг компанията. Те могат да включват, но не се ограничават до: IP адреси, заявки за контакти, метаданни и комуникации, информация за контакт, имена, достъпени уеб страница и други данни, генерирани чрез уеб сайта. Хостингът се използва с цел изпълнение на договор с нашите потенциални и съществуващи клиенти (чл. 6, ал. 1, б. „б“ от ОРЗД) и в интерес на сигурното, бързо и ефективно предоставяне на нашите онлайн услуги от професионален доставчик (чл. 6, ал. 1, б. „е“ от ОРЗД). Хостинг компанията също може да поставя бисквитки на вашия браузър, с цел да предостави ефективни и сигурни услуги. Хостинг компанията ще обработва вашите данни само до степента, необходима за изпълнение на задълженията й по осигуряване функционирането на уебсайта.

 

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА

 

Основания за обработване на лични данни

Ние използваме вашата лична информация съгласно условията на Политиката за поверителност и бисквитки, действащи към момента на тяхното използване. Ние ще обработваме вашата лична информация, включително ще я разкриваме пред трети страни, само когато имаме законно основание затова и е изпълнено поне едно от следните условия: (1) вие сте дали съгласието си, което може да бъде оттеглено по всяко време, (2) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който сте страна (което включва и вашата регистрация или споразумения с нас), (3) за да изпълним правно задължение, или (4) обработването е необходимо с оглед на наши легитимни търговски или регулаторни интереси, при условие че вашите интереси и основни права нямат преимущество пред тях. Нашето законово основание за събиране и използване на информацията, описана в тази Политика за поверителност и бисквитки, ще зависи от съответната информация и конкретния контекст, в който я събираме или използваме.

Ай Ди Ес България ЕООД може да обработва вашите лични данни за следните цели. Една или повече цели могат да се прилагат едновременно.

 

Предоставяне на нашите Услуги

Ние събираме, съхраняваме, използваме и обработваме информация за вас, за да ви предоставим услугите, които сте поискали, за да управляваме и поддържаме Услугите и да изпълняваме задълженията си, произтичащи от вашата регистрация, както и всяко друго споразумение, сключено помежду ни, включително, за да поддържаме вашия профил и да ви помогнем ефективно да получавате достъп до вашата информация, след като се впишете.

 

Анализ

Събираме данни, за да разберем по-добре как потребителите достъпват и използват нашите Услуги. Например, ние може да администрираме и проследяваме действията на потребителите в нашите Услуги, за да тестваме, наблюдаваме и анализираме ефективността или приложимостта на Услугите ни и да разберем как да подобрим съдържанието и функциите. Ние също използваме тази информация за оптимизиране на нашите Услуги и за диагностициране и отстраняване на грешки или други технологични затруднения, които може да имате с нашите Услуги.

 

Проучване и Разработване

Може да използваме лична информация за създаването на неидентифицируема информация, която да използваме самостоятелно или в съвкупност с информация, получена от други източници, за да ни помогне да предоставяме оптимално нашите съществуващи продукти, да тестваме промени в нашите Услуги или да разработваме нови функции и продукти.

 

Провеждане на анкети

Понякога Ай Ди Ес България ЕООД може да извършва проучвания чрез анкети. Участието в анкета е доброволно, а събраната информация ще бъде използвана с цел проучване и отчитане, за да можем да предоставим по-добро обслужване на нашите потребители, след като научим повече за техните нужди и качеството на предлаганите от нас услуги. Отговорите на анкетите могат да бъдат използвани за определяне на ефективността на нашите Услуги, на различни видове комуникации, на рекламни кампании и/или промоционални дейности.

 

Маркетинг и Промоции

За маркетингови и промоционални цели, като например изпращане на новини и бюлетини, специални оферти, промоции и други, с цел да ви известим относно продукти или информация, включително и от трети страни, които според нас могат да ви интересуват. Също така, за да организираме състезания, томболи и промоции.

Ако сте ни предоставили своя имейл адрес при закупуване на услуги, ние си запазваме правото да ви изпращаме редовно оферти за продукти, подобни на вече закупените по имейл. Съгласно чл.261 ал.2 от Закона за електроннните съобщения, не е необходимо да получаваме отделно съгласие от вас. В това отношение обработката на данни се извършва единствено въз основа на нашия легитимен интерес от персонализирана директна реклама съгласно чл.6 ал.1, буква „е“ от ОРЗД. Ако първоначално сте възразили срещу използването на вашия имейл адрес за тази цел, ние няма да ви изпратим имейл. Имате право да възразите срещу бъдещото използване на вашия имейл адрес за гореспоменатата рекламна цел по всяко време. След получаване на възражението ви, използването на вашия имейл адрес за рекламни цели ще се прекрати незабавно.

 

Безопасност и сигурност

Ние използваме информацията относно вас и вашето използване на Услугите, за да откриваме, предотвратяваме, разследваме и реагираме на подозрителни дейности, които могат да нарушават нашите условия и политики или да бъдат незаконни или които могат да застрашат сигурността, целостта или наличността на продуктите, системите и услугите на трети страни. По-точно: за да потвърдим регистрирани профили и действия и да предотвратим неразрешен достъп или използване на нашите Услуги, да попречим на предполагаем спам, да разследваме предполагаема измама или злоупотреба или ситуации, свързани с потенциални заплахи за безопасността на което и да е лице и всяко друго неправомерно и/или вредоносно поведение.

 

Спазим закона

Да изпълним нашите законови и договорни задължения.

 

Комуникираме с вас

Възможно е да използваме вашата информация (в това число посочения от вас имейл адрес), за да се свържем с вас, когато следва да отговорим на вашите запитвания, включително и да дадем отговор на въпроси по поддръжката, както и да проучим, отговорим и разрешим спорове и оплаквания. Следва също да ви изпращаме известия относно използването на нашите Услуги, като например да ви уведомяваме за промени в нашите условия и политики или ако действията ви нарушават споразумението ви с нас. Освен ако не сте ни уведомили за друго, ние може понякога да ви изпращаме имейли, за да ви информираме за текущи дейности, промоционални игри и томболи, непрочетени уведомления или нови функции, налични в нашите Услуги.

 

С ваше съгласие

Ние използваме вашата информация и в случаите, когато сте дали съгласието си за конкретна цел, която не е посочена по-горе.

Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителна информация относно законовото основание, на което събираме и използваме личните ви данни, моля, свържете се с нас, като използвате контактите, посочени по-долу в тази Политика за поверителност и бисквитки.

 

ЗАПАЗВАНЕ НА ДАННИ

Ние ще запазим вашата лична информация за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които се обработват данните. Периодът от време, за който пазим информация, зависи от целите, за които сме я събирали и използвали и/или доколкото е необходимо за постигане на съответствие с приложимите закони. Ако личните данни се обработват въз основа на изрично съгласие съгласно чл. 6 ал.1 б.“а“ от ОРЗД, тези данни се съхраняват, докато субектът на данните отмени своето съгласие. Ако има законови срокове за съхранение на данни, които се обработват на основание чл. 6 ал.1, б.“б“ от ОРЗД, тези данни ще бъдат рутинно изтривани след изтичане на сроковете за съхранение, ако вече не са необходими за изпълнението на договор и/или ако вече нямаме легитимен интерес от допълнителното им съхранение. При обработка на лични данни на основание чл. 6 ал.1, б „е“ от ОРЗД, тези данни се съхраняват, докато субектът на данните не упражни правото си на възражение в съответствие с чл. 21 ал.1 от ОРЗД, освен ако не можем да предоставим убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Ако личните данни се обработват с цел директен маркетинг на основание чл. 6 ал.1, б. „е“ от ОРЗД, тези данни се съхраняват, докато субектът на данните не упражни правото си на възражение съгласно чл. 21 ал. 2 от ОРЗД.

Например, ако регистрирате профил в Услугите, ние запазваме вашите лични данни докато имате профил при нас, а след това само доколкото е необходимо, за да спазим приложимите закони, да изпълним договорните си задължения към вас или да защитим нашите правни интереси във връзка с упражняване право на иск или защита, което да упражним пред всеки официален орган за разрешаване на спорове; да изпълним нормативни изисквания, да поддържаме сигурността, да предотвратяваме измами и злоупотреби или други вредоносни действия, да прилагаме нашите споразумения, условия и политики, или да изпълним ваше искане за „отписване” от по-нататъшни съобщения от нас. Ние предприемаме разумни мерки, за да осигурим изтриване или анонимизиране на личните данни възможно най-скоро, след като са изпълнени целите, за които те са били събрани. Ние ще съхраняваме деперсонализирана информация, след като вашият профил бъде закрит. Моля, имайте предвид, че вашето потребителско съдържание и информацията, която сте споделили с други хора, ще останат видими и след като закриете профила си. Потребителското съдържание, свързано със закрити профили, ще бъде показвано с  неизвестен потребител като автор. Закриването на вашия профил няма да засегне вече предоставените ни лицензии за използването и съхранението на публикуваното Потребителско съдържание, както е описано в нашите Общи условия за ползване.

 

 

СПОДЕЛЯНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ    

Ние не споделяме или разкриваме вашата лична информация, освен в изчерпателно посочените тук случаи:

 

Публично достъпна информация

Всяка информация или съдържание, които доброволно публикувате в Услугите, като потребителски профил и потребителско съдържание, стават публично достъпни. Ако премахнете информацията, която сте публикували в Услугите, копия могат да останат видими в кеширани и архивирани страници на Услугите или ако други Потребители са копирали или запазили тази информация. Моля, имайте предвид, че като публикувате потребителско съдържание, то ще бъде достъпно за Услугите за неопределен период от време и независимо от съществуването на вашия профил.

 

Обобщена и неидентифицираща информация

Може да споделяме публично или по друг начин да оповестяваме на трети страни резултатите от обобщените данни за нашите потребители. В тези случаи ние не разкриваме на тези субекти каквато и да е информация, която би могла да бъде използвана за лична идентификация.

 

Трети страни - търговски партньори и доставчици на услуги

Споредяме вашата лична информация с трети страни, доставчици на предлаганите Услуги на сайта, за да може да изпълним заявената от Вас Услуга. Въпреки че обработването на вашата лична информация от нас се урежда от тази Политика за поверителност и бисквитки, обработването на вашата лична информация от третата страна ще се ръководи от нейната политика за поверителност. Вие бихте могли да оттеглите съгласието си в съответствие с техните политики. Въпреки че ние можем да предоставим вашата лична информация на нашите търговски партньори, в никакъв случай ние няма да продаваме или отдаваме под наем вашата лична информация като част от клиентски списък или подобна сделка без вашето изрично съгласие.

Споредяме ваша лична информация и на трети страни, на които сме възложили да изпълняват определени функции и услуги на сайта, като хостинг, анализ, защита от измами и др. Тези субекти имат достъп до вашата лична информация само доколкото е необходимо, за да изпълняват функциите си, и са длъжни да защитават поверителността и сигурността на тази лична информация. Те са задължени да не използват, продават, разпространяват или променят тази информация по какъвто и да е друг начин, освен за да предоставят заявените услуги.

Споделяме ваши лични данни с трети страни и за целите на директен маркетинг единствено, ако сте дали съгласието си за това. Тогава вашите данни ще бъдат обработвани от трета страна администратор на лични данни, като ще се прилагат нейните политики за защита на лични данни. Трябва внимателно да се запознаете с информацията, преди да дадете съгласието си вашата информацията да бъде предоставяна на такива трета страна.

 

Томболи, Състезания и Промоционални оферти

Ние можем да провеждаме томболи, състезания и други промоционални оферти  (всички, наричани „Промоция“), които могат да изискват регистрация. С участието си в Промоция, вие се съгласявате с официалните правила за провеждане на съответната Промоция и които могат да съдържат специфични изисквания към вас. Ако решите да участвате в Промоция, вашата лична информация може да бъде предоставена на трети страни или на обществеността във връзка с провеждането на такава Промоция, включително, но не само, във връзка с избирането на победител, за връчване на награда или ако е предвидено в закон или в официалните правила на Промоцията - например публикуване на списък с победителите.

 

Свързани дружества

Ние може да споделяме вашата информация с други компании, намиращи се под общ контрол или в обща собственост с Ай Ди Ес България ЕООД, основно за търговски и оперативни цели. Тези компании използват вашата информация според правилата, описани в тази Политика за поверителност и бисквитки.

 

Търговски транзакции

Докато предоставяме нашите Услуги е възможно да възникнат промени в собствеността или корпоративната ни организация. Може също така да продадем определени активи, свързани с Услугите. В резултат на това, моля, имайте предвид, че в такъв случай ние може да прехвърлим част или цялата ви информация на компания, която придобива всички или част от нашите активи, или към друга компания, с която се сливаме. При такива обстоятелства ние, доколкото е възможно, ще изискваме от придобиващата страна да следва практиките, описани в тази Политика за поверителност и бисквитки, макар и тя да може да бъде периодично изменяна. Въпреки това, ние не може да гарантираме, че всеки субект, който получи такава информация във връзка с една от тези транзакции, ще спазва всички условия на тази Политика за поверителност и бисквитки.

 

Разкриване на информация по силата на закона

Може да бъде необходимо да споделим вашата информация с трета страна, когато считаме, че това се изисква по закон, или за да защитим правата и безопасността на Ай Ди Ес България ЕООД, на нашите потребители или на други лица, ако:

(а) считаме, че разкриването е в съответствие с или се изисква от който и да е приложим закон, регулация, съдебен процес или правителствено искане;

(б) считаме, че е необходимо, за да се защитят сигурността или целостта на нашите Услуги (например чрез споделяне с компании, изправени пред подобни заплахи);

(в) да изискваме изпълнение на нашите споразумения, условия и политики, или  за да разследваме и за да се защитим срещу всякакви искове или твърдения, предявени срещу нас;

(г) да защитим нашите Услуги, нашите потребители или обществото от вреди или незаконни, измамни или неетични действия;

(д) да защитим своите или на всяко трето лице законни права и собственост;

(е) да защитим обществената сигурност или безопасността на всяко лице.

 

Доколкото законът позволява, ние ще се опитаме да ви уведомим, преди да разкрием вашата информация в отговор на такава молба. Ние бихме могли да оспорим такива искания, по наше усмотрение, когато смятаме, че те са прекомерни, неясни или липсват надлежни правомощия, но ние не се ангажираме, че ще оспорим всяко искане.

 

Съгласие

Може да споделяме вашата информация и по други начини, ако сте го поискали от нас или сте дали вашето съгласие за това.

 

Нищо в тази Политика за поверителност и бисквитки няма за цел да ограничи каквато и да е правна защита или възражения, които може да имате към трета страна, включително и спрямо искане, отправено от правителство за разкриване на вашата информация. В други случаи, извън горепосочените, ние няма да предоставяме вашите лични данни на трети страни без вашето предварително съгласие, освен ако това не се изисква по закон.

 

Предаване на лични данни към държави извън Европейския съюз:

В случай, че предаваме Ваши данни на трети държави, то това се извършва само според условията на Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016. За държави, за които Европейската комисия е решила, че предоставят адекватно ниво на защита на данните, предаването може да се извърши, без да е необходимо допълнително разрешение.

В случай на липса на решение относно адекватно ниво на защита за предаване на данни в трета държава, ще предаваме данни, след като сте били информирани за свързаните с предаването възможни рискове поради липса на решение относно адекватното ниво на защита и на подходящи гаранции за съответната трета дръжава и изрично сте дали съгласие за това, какво изисква чл. 49 ал.1 б „а“ от ОРЗД.

Следва да имате предивд, че когато давате съгласието си за oбработкатa на вашите данни от трети страни, доставчици на услуги, извършващи дейност в САЩ (като например Google), вие също се съгласявате данните ви да се обработват в САЩ от тези трети страни. Това съгласие се изисква в съответствие с чл. 49 ал.1 б „а“ от ОРЗД, тъй като Съдът на Европейския съюз счита САЩ за държава с неадекватно ниво на защита на данните, базирана на стандартите на ЕС. Това е така, тъй като е невъзможно да се изключи възможността данните ви да бъдат обработвани от публичните власти на САЩ, за контрол или за целите на мониторинга, и защото вашите правни средства за защита са силно ограничени в САЩ. Когато не дадете съгласието си за тези дейности по обработване и свързаното с това възможно предаване на данни до САЩ, такова обработване няма да се случи.

Прехвърлянето на лични данни извън ЕС е забранено, освен ако не се прилагат една или повече от указаните гаранции или изключения, предвидени в чл.49 ал.1 б.“б“ до б.“ж“ от ОРЗД, а именно: когато това се изисква вследствие изпълнението на условия по договор между субекта на данни и Ай Ди Ес България EООД или за изпълнението на преддоговорни мерки, взети по искане на субекта на данните; предадването е необходимо за сключването или изпъленението на договор, сключен в интерес на субекта на данните между Ай Ди Ес България EООД и друго физическо или юридическо лице; предаването е необходимо поради важни причини от обществен интерес; предаването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; предаването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на други лица, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие; предаването се извършва от регистър, който съгласно правото на Съюза или правото на държавите членки е предназначен да предоставя информация на обществеността и е достъпен за справка от обществеността по принцип или от всяко лице, което може да докаже, че има законен интерес за това, но само доколкото условията за справка, установени в правото на Съюза или правото на държавите членки, са изпълнени в конкретния случай.

 

ЗАЩИТА НА ДЕЦА   

Деца под 16-годишна възраст нямат право да създават профил или да използват по друг начин Услугите. Извън това, ако законите на вашата страна изискват да сте по-възрастни, за да дадете валидно съгласие за приемане на тази Политика за поверителност и бисквитки, ние трябва да получим съгласие от вашия родител или законен настойник, което може да бъде удостоверено. Лични данни за деца под 16-годишна възраст се събират и използват само ако са предоставени със съгласие от родител или настойник и в случай, че детето се явява ползвател на някоя от Услугите. Ако разберем, че сме събрали лична информация за дете под съответната възраст без родителско съгласие, ние предприемаме мерки за заличаване на тази информация.

 

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАВЛЕНИЕТО НА ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

 

Имате определени възможности за избор във връзка с вашата информация. Бихте могли да упражните някои от тези възможности, като влезете в Услугите и използвате наличните настройки, или като се свържете с нас на следния имейл адрес: office@rezervirai.online, за да отправите искане.

 

Право на информация, достъп, коригиране и преносимост на данните ви

Ако сте регистрирали профил, ние ви предоставяме инструменти и настройки във вашия профил, за да достъпвате, коригирате, изтривате или променяте личните данни, които сте ни предоставили и които са асоциирани с вашия профил. Ако решите да ни предоставите лична информация, ние ви препоръчваме редовно да актуализирате данните, за да сте сигурни, че ние разполагаме с точна и актуална информация за вас.  

По всяко време имате право да поискате информация относно това дали се
съхраняват Ваши лични данни, за техния източник, получатели, както и целта, за която се обработват. Можете да се свържете с Ай Ди Ес България ЕООД посредством наличните начини за контакт, предоставени в настоящата политика.

Имате право да изисквате да променяме, актуализираме или коригираме данните ви в определени случаи, особено ако са неточни.

Също така може да поискате копие от предоставените от вас лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (например CSV файл), като имате право тази информация да бъде прехвърлена към друг администратор на данни, когато това е възможно.

 

Заличаване на данни

Вие можете да поискате да изтрием или заличим всички или част от личните ви данни (например, ако вече не е необходимо да ви предоставяме Услугите). Ние ще положим разумни търговски усилия, за да уважим вашите искания за заличаване. Имайте предвид обаче, че може да се наложи да запазим определена информация за целите на поддържане на регистри, за да приключим заявени услуги или да изпълним законовите си задължения, например, ако в момента сте в процес на комуникация с отдел Обслужване на клиенти или имате извършена покупка.

 

Ограничаване на обработването, възражение срещу обработването или оттегляне на съгласието

Вие може да поискате да прекратим използването на всички или част от вашите лични данни (например, ако нямаме законово основание, за да продължим да ги използваме) или да ограничим тяхното използване (например, ако личните ви данни са неправилни или са неправомерно съхранявани). Ако имате основание да считате, че личните ви данни са неправилни, неправомерно съхранявани или вече не са необходими, можете да поискате да ограничим тяхното обработване, като ние ще проучим възможностите своевременно.

Когато се позоваваме на вашето съгласие за обработване на лични данни, вие по всяко време имате право да оттеглите съгласието си или да откажете да го предоставите, а когато се позоваваме на легитимен интерес, вие разполагате с правото да възразите срещу това използване. При възражение от Ваша страна Ай Ди Ес България ЕООД е длъжно да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите,  правата и свободите на физическото лице, или за установяването, упражняването или защита на правни претенции.

Ако сте се съгласили да използваме информация относно вас за конкретна цел, имате право да промените решението си по всяко време, но това няма да повлияе на вече извършената обработка. Моля, имайте предвид, че ако оттеглите съгласието си, това няма да повлияе на законността на използването и обработката на вашата информация, извършени въз основа на първоначалното ви съгласие преди момента на неговото оттегляне.

Важно е да се отбележи, че някои услуги няма да бъдат достъпни, ако оттеглите съгласието си или по друг начин изтриете или възразите срещу обработката на някои от вашите лични данни.

 

Право да възразите срещу директния маркетинг (отписване от получаване на имейли)

След като се присъедините към нашите Услуги, като създадете профил, понякога ние може да ви изпращаме имейли, за да ви информираме за текущите дейности, промоционални оферти или игри. Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

Ако вече не желаете да получавате такива имейли от нас, можете да упражните правото си да се откажете от директния маркетинг, като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел. При възражение във връзка с предходното изречение, обработването на Вашите лични данни за конкретната цел ще бъде прекратено.

Моля, имайте предвид, че въпреки това ние може да продължим ви изпращаме определени имейли, свързани с вашия профил или с използването на Услугите.

Също така, в случай, че искате за да направите отказ от поведенческа реклама, може да посетите следния линк: www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. 

 

Оплаквания

Ние сме ангажирани с разрешаването на обосновани оплаквания относно вашето право на неприкосновеност на личния живот и събирането или използването на вашите лични данни. Препоръчително е първо да отправяте всякакви въпроси или опасения във връзка с вашата лична информация директно към нас, а също имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган. Компетентния надзорен орган за територията на Република България е:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: +359 2 915 3 518

Email: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

ВРЪЗКИ (ЛИНКОВЕ) И УКАЗАТЕЛИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

Нашите Услуги могат да съдържат връзки и указатели на хиперлинк към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са притежавани или контролирани от Ай Ди Ес България ЕООД или негови свързани дружества. Ако решите да отворите връзка или указател на хиперлинк към трета страна, вие ще напуснете нашите Услуги и ще бъдете пренасочени към уебсайта на третата страна. Фактът, че осъществяваме препращане към даден уебсайт, не означава потвърждение, разрешение или индикация за сътрудничество с тази трета страна, нито означава одобрение на техните политики или практики за защита на личните данни или информационната сигурност, които биха могли да се различават от нашите. Тези други уеб сайтове могат да поставят свои собствени бисквитки или други файлове на вашия компютър, да събират данни или да изискват лична информация от вас. Ай Ди Ес България ЕООД заявява, че няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, правилата за поверителност или практиките на уеб сайтове или услуги на трети страни. Препоръчваме ви да прегледате документацията за поверителност на сайтовете на третите страни, с които взаимодействате, преди да им разрешите да събират и използват личната ви информация.

           

СЪХРАНЕНИЕ И СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

 

Обработването на данните спазва всички принципи, определящи облика на Общ регламент за защита на лични данни (ЕС) 679/2016: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите на обработване; съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; точност и актуалност на данните; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Ние третираме вашите лични данни като поверителна информация. Приложили сме подходящи технически и организационни мерки за защита, за да предпазим личните ви данни от неразрешено оповестяване или достъп, промяна, злоупотреба, неволно или неправомерно унищожаване или загуба. Ай Ди Ес България ЕООД управлява риска по защита на личните данни в съответствие с ОРЗД. Ай Ди Ес България ЕООД води регистър на дейностите по обработване на лични данни. Ай Ди Ес България ЕООД съдейства за упражняване правата на субектите на данни по посочените в тази политика начини. Ай Ди Ес България ЕООД е определило служител по защите на лични данни, за да гарантираме, че Вашите лични данни винаги ще бъдат обработвани по открит, коректен и законен начин. Можете да се свържете с нашия служител по защита на лични данни на следния имейл адрес: office@rezervirai.online

Прилагаме строги физически, електронни и административни мерки за сигурност, за да защитаваме данните ви от достъп от страна на неупълномощени лица и срещу незаконна обработка, случайна загуба, унищожаване и повреди, както онлайн, така и офлайн.

Ние прилагаме предпазни мерки за сигурност, предназначени да защитават вашите данни, като HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure). HTTPS се появява в URL адреса, когато даден уебсайт е защитен с SSL или TLS сертификат, което гарантира, че цялата комуникация между вас и сървъра е криптирана. Подробностите за сертификата, включително издаващия орган и фирменото име на собственика на уебсайта, могат да се видят, като натиснете върху символа за заключване в лентата на браузъра. Ние редовно следим за възможни уязвимости и атаки на нашите системи. Въпреки това, ние не можем да гарантираме сигурността на всяка информация, която ни изпращате. Няма гаранция, че данните не могат да бъдат достъпени, оповестени, променени или унищожени чрез нарушаване на някой от нашите физически, технически или управленски предпазни мерки.

Ние също така ограничаваме достъпа до лична информация само до нашите служители, контрагенти и представители, които трябва да знаят тази информация, за да осигурят функционирането, да развиват или подобряват нашите Услуги. Тези лица са обвързани със задължения за поверителност и могат да бъдат обект на дисциплинарно наказание, включително и на уволнение и наказателно преследване, ако не изпълнят тези задължения. Все пак, имайте предвид, че никакъв метод на предаване на данни по интернет или на електронно съхранение не е 100% сигурен и ние не можем да гарантираме абсолютната сигурност на личната информация, която сме събрали от вас.

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА

Ние си запазваме правото да правим промени в тази Политика за поверителност и бисквитки по всяко време, с действие занапред. В случай, че има съществени промени в начина, по който използваме вашата лична информация, преди промяната да влезе в сила, ние ще ви известим на видно място в Услугите. Ние може, по своя преценка, също да ви уведомим по имейл. Въпреки че може да ви уведомим при съществени промени в тази Политика за поверителност и бисквитки, вие периодично трябва да преглеждате най-актуалната редакция. С използването на нашите Услуги след влизането в сила на промените в Политиката за поверителност и бисквитки, вие се съгласявате, че ще бъдете обвързани с тази ревизирана политика. В този случай, освен с вашето изрично съгласие,  ние няма да променяме съществено нашите правила и практики така, че да предоставим по-ниска степен на защита за личната информация, която преди това сме събирали от вас.

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ай Ди Ес България ЕООД е администраторът на лични данни, събирани във връзка с нашите Услуги. Ако имате въпроси, искания или оплаквания относно използването на вашата информация или Политиката за поверителност и бисквитки, моля, свържете се със служителя на компанията, отговарящ за защита на личните данни, на имейил адрес:  office@rezervirai.online